česky english deutsch
Úvodní strana » Operační program doprava

Operační program doprava

Projekt:

Operační program doprava - var. 4.jpg

 
Vybavení železničních kolejových vozidel společnosti IDS CARGO a.s.,
vozidlovým terminálem GSM–R.
 
NÁZEV PROGRAMU:
Operační program doprava
 
PRIORITNÍ OSA:
1 – Modernizace železniční sítě TEN – T
 
OBLAST PODPORY:
1.2–Zajištění interoparability na stávajících železničních tratích,zajištění souladu s technickými  specifikacemi pro  interoperabilitu (TSI) a rozvoj telepatických systémů
 
PROGRAM dle vyhlášky č. 560/2006 Sb. v platném znění:
127 330 Interoperabilita v železniční dopravě
 
PODPROGRAM:
123 332
 
NÁZEV PROJEKTU:
Vybavení železničních kolejových vozidel společnosti IDS CARGO a.s.,
vozidlovým terminálem GSM-R
 
EVIDENČNÍ ČÍSLO PROGRAMU:
CZ1.01/1.2.00/12.0279
 
CÍLOVÝ ROK:
2014
 
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ:
26.8.2013 - 13.9.2013 na stránkách: www.opd.cz/cz/verejne-zakazky
 
NÁKLADY PROJEKTU:
5.305.200,- Kč
 
VÝŠE SPOLUFINANCOVÁNÍ EU:
1.858.500,- Kč
 
OBDOBÍ REALIZACE PROJEKTU:10/2013 – 12/2014
 
ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE:
schváleno Ministerstvem dopravy jako poskytovatelem
 
IDS CARGO a.s., Albertova 229/21, Olomouc, CZ - 777 00